Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2020

Seznam žadatelů, kterým byl schválen finanční příspěvek ve 2. výzvě

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam žadatelů, kterým byl schválen finanční příspěvek v rámci Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v roce 2020 ve 2. výzvě.

15. 4. 2020 Celý článek »

Aktualizovaná hodnotící kritéria 2020 – 2. výzva

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Aktualizovaná hodnotící kritéria v rámci Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v roce 2020 ve 2. výzvě.

5. 3. 2020 Celý článek »

Seznam žadatelů, kterým byl schválen finanční příspěvek v 1. výzvě

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam žadatelů, kterým byl schválen finanční příspěvek v rámci Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v roce 2020 v 1. výzvě.

26. 2. 2020 Celý článek »

Přijaté žádosti o dotaci v 1. výzvě

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam všech přijatých žádostí o dotaci v rámci dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v roce 2020. Seznam je rozdělen na žadatele, jejichž žádosti postoupily do 2. kola […]

23. 1. 2020 Celý článek »

Dodatek č. 1 k Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví z důvodu zvýšení podpory poskytovatelů akutní lůžkové péče v oblasti ochrany měkkých cílů vydává Dodatek č. 1 k Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví.

8. 1. 2020 Celý článek »

Hodnotící kritéria

Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví je určen na období tří let 2019-2021. Vzhledem k tomu, že na každý kalendářní rok jsou zveřejňovány aktuální priority, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví […]

8. 1. 2020 Celý článek »

2. výzva k podání žádosti o dotaci

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se zhoršením bezpečnostní situace v České republice vyhlašuje pro rok 2020 druhou výzvu, kterou byl rozšířen okruh oprávněných žadatelů, k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci […]

8. 1. 2020 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o dotaci

Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví je neinvestičním dotačním programem podle zákona č. 218/2000 Sb. a je zřizován pro tříleté období na roky 2019 až 2021 na základě usnesení […]

27. 11. 2019 Celý článek »