S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Dotační program Medik roku a ostatní dotační programy

Dotační program Medik roku 2020

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu 6. ročníku soutěže medicínských vědomostí Medik roku 2020

28. 2. 2020 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2019

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a […]

20. 12. 2019 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2019, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy.

20. 12. 2019 Celý článek »

Dotační program Organizační zajištění – Prague 2019: Building Bridges Towards Recovery

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace.

17. 5. 2019 Celý článek »

Dotační program Medik roku 2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu 5. ročníku soutěže medicínských vědomostí Medik roku 2019

28. 3. 2019 Celý článek »

Dotační program Podpora účasti na mezinárodních odborných vzdělávacích akcích v oboru radiologie a zobrazovací metody v roce 2019

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu účasti na mezinárodních odborných vzdělávacích akcích v oboru radiologie a zobrazovací metody

27. 2. 2019 Celý článek »

Formuláře žádosti o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční míst a ostatních dotačních programů

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizované formuláře žádostí o schválení změny v projektech

9. 11. 2018 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu 4. ročníku soutěže medicínských vědomostí Medik roku 2018

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace.

6. 3. 2018 Celý článek »