S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Dotační program Medik roku a ostatní dotační programy

Dotační program Medik roku 2020

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu 6. ročníku soutěže medicínských vědomostí Medik roku 2020

28. 2. 2020 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2019

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a […]

20. 12. 2019 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2019, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy.

20. 12. 2019 Celý článek »

Dotační program Organizační zajištění – Prague 2019: Building Bridges Towards Recovery

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace.

17. 5. 2019 Celý článek »

Dotační program Medik roku 2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu 5. ročníku soutěže medicínských vědomostí Medik roku 2019

28. 3. 2019 Celý článek »

Dotační program Podpora účasti na mezinárodních odborných vzdělávacích akcích v oboru radiologie a zobrazovací metody v roce 2019

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu účasti na mezinárodních odborných vzdělávacích akcích v oboru radiologie a zobrazovací metody

27. 2. 2019 Celý článek »

Formuláře žádosti o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční míst a ostatních dotačních programů

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizované formuláře žádostí o schválení změny v projektech

9. 11. 2018 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu 4. ročníku soutěže medicínských vědomostí Medik roku 2018

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace.

6. 3. 2018 Celý článek »