Program podpory péče pro oblasti psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění

Informace pro příjemce dotace – prodloužení termínu pro zaslání výroční zprávy

S ohledem na  současnou situaci a z ní vyplývající možnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 v pozdějším termínu, prodlužujeme termín pro zaslání výroční zprávy nejpozději do 3. 8. 2020.

6. 5. 2020 Celý článek »

Finanční vypořádání dotací

20. 12. 2019 Celý článek »

Program podpory péče pro oblasti psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí pro rok 2019 k Programu podpory péče pro oblasti psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění. Priority dotačního programu A – Projekty zaměřené na zlepšení kvality […]

25. 10. 2018 Celý článek »