Program grantové podpory

Informace pro příjemce dotace – prodloužení termínu pro zaslání výroční zprávy a zprávy auditora

S ohledem na  současnou situaci a z ní vyplývající možnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 v pozdějším termínu, prodlužujeme termín pro zaslání výroční zprávy a zprávy auditora o hospodaření […]

6. 5. 2020 Celý článek »

Finanční vypořádání dotací

20. 12. 2019 Celý článek »

Výkaz o skutečných nákladech projektu

9. 12. 2019 Celý článek »

Závěrečná zpráva

9. 12. 2019 Celý článek »

Průběžná zpráva – formulář

12. 8. 2019 Celý článek »

Žádosti o změnu

12. 6. 2019 Celý článek »

Důležité sdělení, které se vztahuje k prioritě PGP „Rehabilitační a edukační pobyty”

Pacienti, kteří po ukončení onkologické léčby byli předáni zpět do péče praktického lékaře, v případě zájmu o dotovaný pobyt mohou potvrzení o svém zdravotním stavu dodat i od svého registrujícího praktického […]

14. 3. 2019 Celý článek »

Metodika a Výzva PGP na rok 2019

16. 11. 2018 Celý článek »