S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2019

Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2019

  Tato metodika stanovuje požadavky na zpracování „Závěrečné zprávy o využití dotace ze státního rozpočtu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2019“. Příjemce dotace je povinen v souladu s příslušným Rozhodnutím […]

5. 6. 2019 Celý článek »

Informace – Výsledky dotačního řízení v rámci dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví

  Dne 19. 2. 2019 porada vedení Ministerstva zdravotnictví schválila výsledný materiál hodnotící Komise, ve kterém byly konkrétní finanční částky přiděleny jednotlivým oprávněným subjektům v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany […]

25. 2. 2019 Celý článek »

Seznam všech přijatých žádostí a žádostí které postoupili do dalšího řízení o dotaci v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“

7. 1. 2019 Celý článek »

Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví.

24. 9. 2018 Celý článek »