Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2019

Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2019

  Tato metodika stanovuje požadavky na zpracování „Závěrečné zprávy o využití dotace ze státního rozpočtu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2019“. Příjemce dotace je povinen v souladu s příslušným Rozhodnutím […]

5. 6. 2019 Celý článek »

Informace – Výsledky dotačního řízení v rámci dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví

  Dne 19. 2. 2019 porada vedení Ministerstva zdravotnictví schválila výsledný materiál hodnotící Komise, ve kterém byly konkrétní finanční částky přiděleny jednotlivým oprávněným subjektům v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany […]

25. 2. 2019 Celý článek »

Seznam všech přijatých žádostí a žádostí které postoupili do dalšího řízení o dotaci v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“

7. 1. 2019 Celý článek »

Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví.

24. 9. 2018 Celý článek »