S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Rozvojové projekty zdravotní péče

Důležitá informace pro všechny příjemce dotace v roce 2018

V souvislosti s vypracováním závěrečných zpráv o realizaci projektu žádáme všechny příjemce dotace v roce 2018, aby popsali průběh realizace celého projektu, stručně zhodnotili míru dosažení cílů a přínos projektu a uvedli (v rámci […]

9. 1. 2019 Celý článek »

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018

7. 1. 2019 Celý článek »

Přidělení finančních prostředků – výsledky

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2018 v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

9. 3. 2018 Celý článek »

Kategorizace žádostí – výsledky

Dne 30. listopadu 2017 proběhlo jednání Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MZ – Rozvojové projekty zdravotní péče (dotační Komise), a to za účelem doporučení […]

20. 12. 2017 Celý článek »

Metodika pro přidělování neinvestičních finančních prostředků v rámci dotačního programu Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2018

Termín pro předložení žádosti je 10. 10. 2017. Podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro přidělování neinvestičních finančních prostředků v rámci dotačního programu Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2018.

2. 6. 2017 Celý článek »