S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Protidrogová politika MZ

Důležitá informace pro všechny příjemce dotace v roce 2018

V souvislosti s vypracováním závěrečných zpráv o realizaci projektu žádáme všechny příjemce dotace v roce 2018, aby popsali průběh realizace celého projektu, stručně zhodnotili míru dosažení cílů a přínos projektu a uvedli (v rámci […]

9. 1. 2019 Celý článek »

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018

7. 1. 2019 Celý článek »

Přidělení finančních prostředků – výsledky

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2018 v rámci dotačního programu „Protidrogová politka MZ“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

3. 4. 2018 Celý článek »

Kategorizace žádostí – výsledky

Dne 23. listopadu 2017 proběhlo jednání Komise pro přidělování neinvestičních finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na řešení protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví (dotační Komise), a to za účelem doporučení projektů […]

20. 12. 2017 Celý článek »

Metodika pro poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2018

Termín pro předložení žádosti je 30. 9. 2017. Podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2018.

25. 5. 2017 Celý článek »