S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

PVP – Výkaz o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze st.rozpočtu a Vyhodnocení přínosu projektu – s termínem předložení do 28.2.2019

  Předložení „Výkazu o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v roce 2018“ a předložení „Vyhodnocení přínosu projektu dotovaného v rámci Programu vyrovnávání […]

15. 1. 2019 Celý článek »

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018

19. 12. 2018 Celý článek »

Průběžná zpráva o plnění projektu 2018 PVP

  PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROJEKTU DOTOVANÉHO V RÁMCI PROGRAMU VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROCE 2018

20. 7. 2018 Celý článek »

Přehled indikátorů efektivity PVP 2018

Základní indikátory efektivity vynaložených státních prostředků v PVP 2018

20. 7. 2018 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení PVP pro rok 2018

Výsledky dotačního řízení PVP pro rok 2018

12. 4. 2018 Celý článek »

Prohlášení příjemce dotace

prohlášení příjemce dotace – formulář

12. 4. 2018 Celý článek »

Metodika a formuláře žádostí na rok 2018

22. 12. 2017 Celý článek »

Seznam žádostí (projektů), které úspěšně postoupily / případně nepostoupily do dalšího dotačního řízení v roce 2018

21. 12. 2017 Celý článek »