Program podpory péče o duševní zdraví pro rok 2018

Výkaz o skutečných nákladech na projekt

8. 1. 2019 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2018

  V příloze předkládáme formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) v Programu podpory péče o […]

8. 1. 2019 Celý článek »

Závěrečná zpráva

14. 12. 2018 Celý článek »

Žádost o změnu rozhodnutí

11. 6. 2018 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení

5. 2. 2018 Celý článek »

Program podpory péče o duševní zdraví pro rok 2018

  Tematické okruhy dotačního programu   A – Projekty zaměřené na zlepšení kvality života lidí s Alzheimerovou nemocí a obdobnými onemocněními        Podpořeny budou projekty zaměřené na:   zlepšení přístupu […]

27. 9. 2017 Celý článek »

Metodika

27. 9. 2017 Celý článek »