S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Program na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče pro rok 2018

Výkaz o skutečných nákladech na projekt

8. 1. 2019 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2018

   V příloze předkládáme formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) v Programu na podporu činnosti […]

8. 1. 2019 Celý článek »

Závěrečná zpráva

14. 12. 2018 Celý článek »

Žádost o změnu rozhodnutí

11. 6. 2018 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení

5. 2. 2018 Celý článek »

Metodika

27. 9. 2017 Celý článek »

Program na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče pro rok 2018

V rámci „Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče“ jsou  pro rok 2018  vyhlášeny následující tematické okruhy:   A  – Neinvestiční projekty zaměřené na podporu […]

27. 9. 2017 Celý článek »