S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Program grantové podpory

PGP – Výkaz o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze st.rozpočtu a Vyhodnocení přínosu projektu – s termínem předložení do 28.2.2019

  Předložení „Výkazu o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v roce 2018“ a předložení „Vyhodnocení přínosu projektu dotovaného v rámci Programu grantové […]

15. 1. 2019 Celý článek »

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018

19. 12. 2018 Celý článek »

Průběžná zpráva o plnění projektu PGP 2018

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROJEKTU DOTOVANÉHO V RÁMCI PROGRAMU GRANTOVÉ PODPORY V ROCE 2018

20. 7. 2018 Celý článek »

Indikátory efektivity PGP 2018

  Základní indikátory efektivity vynaložených státních prostředků v Programu grantové podpory na rok 2018  

20. 7. 2018 Celý článek »

Prohlášení příjemce dotace – formulář

12. 4. 2018 Celý článek »

2018 PGP Schválené dotace

9. 4. 2018 Celý článek »

2018 PGP Nepodpořené projekty

9. 4. 2018 Celý článek »

Metodika a formuláře žádosti na rok 2018

27. 12. 2017 Celý článek »

Seznam žádostí (projektů), které úspěšně postoupily / případně nepostoupily do dalšího dotačního řízení v roce 2018

27. 12. 2017 Celý článek »

Dodatek Metodiky PGP pro rok 2018

27. 12. 2017 Celý článek »