Péče o děti a dorost + Prevence kriminality

Důležitá informace pro všechny příjemce dotace v roce 2018

V souvislosti s vypracováním závěrečných zpráv o realizaci projektu žádáme všechny příjemce dotace v roce 2018, aby popsali průběh realizace celého projektu, stručně zhodnotili míru dosažení cílů a přínos projektu a uvedli (v rámci […]

9. 1. 2019 Celý článek »

Důležitá informace pro všechny příjemce dotace v roce 2018

  V souvislosti s vypracováním závěrečných zpráv o realizaci projektu žádáme všechny příjemce dotace v roce 2018, aby popsali průběh realizace celého projektu, stručně zhodnotili míru dosažení cílů a přínos projektu a uvedli […]

9. 1. 2019 Celý článek »

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018 – Péče o děti a dorost

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018 – Péče o děti a dorost

7. 1. 2019 Celý článek »

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018 – Prevence kriminality

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018 – Prevence kriminality

7. 1. 2019 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – přidělení finančních prostředků pro rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví České republiky rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2018 v rámci dotačního programu Péče o děti a dorost a dotačního programu Prevence kriminality. Výše přidělených finančních prostředků […]

27. 3. 2018 Celý článek »

Kategorizace žádostí

Dne 21.11.2017 proběhlo jednání Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Péče o děti a dorost a Prevence kriminality na rok 2018. Projekty byly zařazeny do […]

28. 12. 2017 Celý článek »

Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v programu Péče o děti a dorost a v programu Prevence kriminality pro rok 2018

Podmínky dotačního řízení stanovuje níže uvedená Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v programu Péče o děti a dorost a v programu Prevence kriminality pro rok 2018. Termín pro předložení žádosti je do 30.9.2017.

31. 7. 2017 Celý článek »