S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2018

Informace k Závěrečné zprávě

Informace k Závěrečné zprávě o splnění projektu prevence HIV/AIDS realizovaného v roce 2018 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně vyplněnou část A+B+C) […]

2. 1. 2019 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2018

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2018 (dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS)   V příloze naleznete pokyny a formuláře pro závěrečné vypořádání dotací ze státního […]

19. 12. 2018 Celý článek »

Formulář ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejňuje formulář „ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018“ nebo Žádost o změnu […]

27. 4. 2018 Celý článek »

Schválené dotační prostředky projektům řešení problematiky HIV/AIDS v rámci dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2018

28. 3. 2018 Celý článek »

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR […]

29. 12. 2017 Celý článek »

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2018

Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS   Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu […]

10. 7. 2017 Celý článek »

Metodika pro žadatele o poskytnutní státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2018

10. 7. 2017 Celý článek »