S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Rozvojové projekty zdravotní péče

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2016

23. 12. 2016 Celý článek »

Průběžná zpráva o realizaci projektu programu Ministerstva zdravotnictví Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2016

25. 7. 2016 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – přidělení finančních prostředků

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2016 v rámci programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

12. 5. 2016 Celý článek »

Kategorizace žádostí – Výsledky Komise v oblasti rozvojových projektů zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016

Dne 17. prosince 2015 proběhlo jednání Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MZ – Rozvojové projekty zdravotní péče, a to za účelem doporučení projektů obsažených […]

26. 1. 2016 Celý článek »

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Seznam projektů doporučených k finanční podpoře, projektů doporučených k finanční podpoře s podmínkou, a projektů nedoporučených k podpoře v rámci dotačního programu Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2016 bude […]

15. 1. 2016 Celý článek »

Formální hodnocení žádostí – Výsledky hodnotící komise v oblasti rozvojových projektů zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016

Dne 2. 11. 2015 proběhlo jednání hodnotící komise, která posoudila splnění formálních náležitostí jednotlivých žádostí o dotaci obdržené v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ pro rok 2016. Formální […]

9. 11. 2015 Celý článek »

Metodika pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na dotační program Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2016

Termín pro předložení žádostí je 10. 10. 2015. Podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na dotační program Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2016.

31. 8. 2015 Celý článek »