S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Protidrogová politika MZ

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2016

23. 12. 2016 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – přidělení finančních prostředků

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2016 v rámci programu „Protidrogová politka MZ“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

15. 4. 2016 Celý článek »

Kategorizace žádostí – Výsledky Komise v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016

Dne 8. prosince 2015 proběhlo jednání Komise pro přidělování neinvestičních finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na řešení protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví, a to za účelem doporučení projektů obsažených v žádostech […]

29. 12. 2015 Celý článek »

Formální hodnocení žádostí – Výsledky hodnotící komise v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016

Ve dnech 26. 10. 2015 proběhlo jednání hodnotící komise, na kterém byly posouzeny projekty obdržené v rámci dotačního programu „Protidrogová politika Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016“. Formální kritéria byla stanovena […]

27. 10. 2015 Celý článek »

Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2016

Termín pro předložení žádosti je 30. 9. 2015, podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ […]

29. 6. 2015 Celý článek »