S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví v roce 2016


Výkaz o skutečných nákladech na projekt

14. 2. 2017 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2016

A) FORMULÁŘ – FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZE SR 2016 V tomto formuláři vyplňte všechny rámečky, tj. Název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu a telefonické spojení, na kterém je […]

11. 1. 2017 Celý článek »

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva o realizaci projektu v rámci programu Ministerstva zdravotnictví Program na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví pro rok 2016 (dále jen Závěrečná zpráva) je předkládána poskytovateli […]

11. 1. 2017 Celý článek »

Tabulka výsledků dotačního řízení odboru koncepcí a strategií

7. 1. 2016 Celý článek »

Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví v roce 2016

7. 1. 2016 Celý článek »

Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví v roce 2016

Okruhy dotačního programu 1. Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených zdravotnických strategií 2. Vzdělávací a informační činnost v oblasti zdravotnictví a chystaných strategií 3. Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit organizací […]

7. 1. 2016 Celý článek »