Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Podání žádosti o změnu v projektu

Příjemce dotace může v odůvodněných případech, avšak před uskutečněním požadované změny, požádat o změny v projektu. Pokud je žádáno současně o více změn v projektu, uvede příjemce dotace tyto změny pouze v […]

18. 4. 2023 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

17. 3. 2023 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

12. 12. 2022 Celý článek »

Informace pro žadatele o dotaci

V návaznosti na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2023 upozorňujeme na následující: v případě, že […]

7. 9. 2022 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2023

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2023. Žádosti o dotaci […]

31. 8. 2022 Celý článek »