S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Informace k finančnímu vypořádání

V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením je třeba: […]

20. 12. 2022 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

V souladu s metodikou dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. února […]

20. 12. 2022 Celý článek »

Podání žádosti o změnu v projektu

Příjemce dotace může v odůvodněných případech, avšak před uskutečněním požadované změny, požádat o změny v projektu. Pokud je žádáno současně o více změn v projektu (přesun v rámci jednotlivých položek rozhodnutí, finanční […]

3. 5. 2022 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

1. 4. 2022 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

23. 11. 2021 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022. Žádosti o dotaci […]

30. 8. 2021 Celý článek »