S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Program na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

Informace k auditu

U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000 Kč (na projekt), je příjemce povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu (audit) ke každému podpořenému projektu v rámci Programu […]

18. 3. 2022 Celý článek »

Informace k revizní zprávě

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 v Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021 je každý příjemce […]

18. 3. 2022 Celý článek »

Informace k finančnímu vypořádání

V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním […]

11. 1. 2022 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

V souladu s metodikou dotačního Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, […]

1. 12. 2021 Celý článek »

Důležité informace k dotačnímu řízení – aktualizace metodiky, informace k podání žádosti o změnu v projektu

Od 1. března 2021 byla agenda dotačního Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění převedena do gesce Odboru regulace cen a úhrad (CAU).   […]

28. 4. 2021 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

12. 3. 2021 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

8. 1. 2021 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu na podporu organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro […]

24. 9. 2020 Celý článek »