S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

V souladu s metodikou dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021 je příjemce dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. […]

6. 12. 2021 Celý článek »

Důležité informace k dotačnímu řízení – aktualizace metodiky, informace k podání žádosti o změnu v projektu

Od 1. března 2021 byla agenda dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče převedena do gesce Odboru regulace cen a úhrad (CAU).   Aktualizace metodiky dotačního programu […]

29. 4. 2021 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

12. 3. 2021 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

8. 1. 2021 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021. Žádosti o […]

12. 10. 2020 Celý článek »