Programy reprodukce majetku 2016 – 2027

Programy reprodukce majetku 2016 – 2027

Programové financování 2016 – 2027

8. 3. 2020 Celý článek »

135 010 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic

Programové financování 2016 – 2020

7. 3. 2020 Celý článek »

135 020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví

Programové financování 2016 – 2020

6. 3. 2020 Celý článek »

135 030 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů

Programové financování 2016 – 2020

5. 3. 2020 Celý článek »

135 040 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů

Programové financování 2018 – 2022

4. 3. 2020 Celý článek »

135 050 Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ

Programové financování 2017 – 2021

3. 3. 2020 Celý článek »

135 060 Program podpory a ochrany veřejného zdraví

Programové financování 2017 – 2021

2. 3. 2020 Celý článek »

135 070 Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče

Programové financování 2018 – 2021

22. 8. 2018 Celý článek »

135 080 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací

Programové financování 2017 – 2024

8. 2. 2018 Celý článek »

135 090 Strategické investice přímo řízených organizací MZ

Programové financování 2016 – 2027

19. 1. 2017 Celý článek »