Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

PVP – Výkaz o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze st.rozpočtu a Vyhodnocení přínosu projektu – s termínem předložení do 28.2.2018

Předložení „Výkazu o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v roce 2017“ a předložení „Vyhodnocení přínosu projektu dotovaného v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro […]

11. 1. 2018 Celý článek »

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2017

20. 12. 2017 Celý článek »

Prohlášení příjemce dotace

30. 3. 2017 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení PVP na rok 2017

29. 3. 2017 Celý článek »

Seznam žádostí (projektů), které úspěšně postoupily (případně nepostoupily) do dalšího dotačního řízení

20. 12. 2016 Celý článek »

Metodika a formuláře žádosti na rok 2017

5. 9. 2016 Celý článek »