S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2017

V příloze naleznete pokyny a formuláře pro závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR pro rok 2017.   Jedná se o:   a) formulář […]

4. 1. 2018 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě

Informace k Závěrečné zprávě o splnění projektu podpory zdraví v roce 2017 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví   Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně […]

27. 12. 2017 Celý článek »

Formulář ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejňuje formulář „ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017“ nebo Žádost o změnu […]

27. 4. 2017 Celý článek »

Konkretizace přidělených částek v jednotlivých položkách u projektů navržených k podpoře z dotačního programu MZ Národní program zdraví–projekty podpory zdraví pro rok 2017 a Seznam projektů podpory zdraví dodatečně neschválených k poskytnutí státní dotace

7. 4. 2017 Celý článek »

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2017

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ […]

29. 12. 2016 Celý článek »

Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2017

29. 8. 2016 Celý článek »

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2017

Dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k […]

29. 8. 2016 Celý článek »