S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2017 (dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS)   V příloze naleznete pokyny a formuláře pro závěrečné vypořádání dotací ze státního […]

4. 1. 2018 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě

Informace k Závěrečné zprávě o splnění projektu prevence HIV/AIDS realizovaného v roce 2017 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS   Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně vyplněnou část […]

27. 12. 2017 Celý článek »

Formulář ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví uveřejňuje formulář „ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017“ nebo „ŽÁDOST o změnu […]

27. 4. 2017 Celý článek »

Konkretizace přidělených částek v jednotlivých položkách u projektů navržených k podpoře z dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017 a Seznam projektů dodatečně neschválených k poskytnutí státní dotace

7. 4. 2017 Celý článek »

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ […]

6. 2. 2017 Celý článek »

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017 – informace

Seznamy projektů doporučených k finanční podpoře, projektů nedoporučených k podpoře a projektů vyloučených pro formální nedostatky v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017 budou uveřejněny […]

3. 2. 2017 Celý článek »

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017

Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu Národní […]

27. 10. 2016 Celý článek »

Metodika pro žadatele o poskytnutní státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017

27. 10. 2016 Celý článek »