Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015

V přílohách naleznete formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2015. Jsou to: a) formulář  Finanční vypořádání dotací ze SR 2015 Na […]

8. 1. 2016 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě

Informace k Závěrečné zprávě o splnění projektu podpory zdraví v roce 2015 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně vyplněnou […]

23. 11. 2015 Celý článek »

Formulář – ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejňuje formulář – ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 nebo Rozhodnutí o […]

18. 5. 2015 Celý článek »

Konkretizace finančních částek v jednotlivých položkách podpořených projektů podpory zdraví pro rok 2015

4. 5. 2015 Celý článek »

Informace k dotačnímu programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015

Celková výše dotace u jednotlivých projektů podpory zdraví v rámci dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví s uvedením konkrétní částky v jednotlivých položkách schválených k podpoře pro […]

31. 3. 2015 Celý článek »

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ […]

6. 1. 2015 Celý článek »

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015

Seznam projektů podpory zdraví v rámci dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví  doporučených k podpoře v roce 2015 a seznam projektů, které nebudou podpořeny a pro formální […]

29. 12. 2014 Celý článek »

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015

Dotační program MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu […]

27. 8. 2014 Celý článek »

Metodika pro žadatele o poskytnutní státní dotace v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015

27. 8. 2014 Celý článek »