S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015 – 2. kolo

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015 – 2. kolo

V přílohách naleznete formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2015. Jsou to: a) formulář  Finanční vypořádání dotací ze SR 2015 Na […]

8. 1. 2016 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě

Informace k Závěrečné zprávě o splnění projektu podpory zdraví v roce 2015 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně vyplněnou […]

23. 11. 2015 Celý článek »

Formulář – ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 – 2.kolo

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejňuje formulář – ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 nebo Rozhodnutí o […]

9. 9. 2015 Celý článek »

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016 – 2. kolo

                                                                                                                                                                                                čj.:47962/2015/SOZ Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví –oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory […]

26. 8. 2015 Celý článek »

Důležité upozornění

Důležité upozornění: U dvouletých projektů je nezbytné v „Žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2015 – B. Specifická část žádosti – Projekt“ ve všech […]

1. 7. 2015 Celý článek »

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015 – 2. kolo

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vyhlašuje výběrového řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok […]

24. 6. 2015 Celý článek »

Metodika pro žadatele o poskytnutní státní dotace v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015 – 2. kolo

24. 6. 2015 Celý článek »