S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

V přílohách naleznete formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2015. Jsou to: a) formulář  Finanční vypořádání dotací ze SR 2015 Na […]

8. 1. 2016 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě

Informace k Závěrečné zprávě o splnění projektu prevence HIV/AIDS realizovaného v roce 2015 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS  Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně vyplněnou část A […]

23. 11. 2015 Celý článek »

Formulář – ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví uveřejňuje formulář – ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 nebo Rozhodnutí o […]

18. 5. 2015 Celý článek »

Konkretizace finančních částek v jednotlivých položkách podpořených projektů prevence HIV/AIDS pro rok 2015

4. 5. 2015 Celý článek »

Informace k dotačnímu programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS – projekty řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

Celková výše dotace u jednotlivých projektů řešení problematiky HIV/AIDS  v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS  s uvedením konkrétní částky v jednotlivých položkách schválených k podpoře pro rok […]

31. 3. 2015 Celý článek »

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ […]

19. 12. 2014 Celý článek »

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní […]

27. 8. 2014 Celý článek »

Metodika pro žadatele o poskytnutní státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

27. 8. 2014 Celý článek »