Protidrogová politika

AKTUALITY – Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2014

30. 12. 2014 Celý článek »

Osnova závěrečného hodnocení dotačního programu a závěrečné vyúčtování za rok 2014

18. 12. 2014 Celý článek »

Průběžná zpráva za 1. pololetí roku 2014

30. 6. 2014 Celý článek »

Žádost o o změnu finanční části Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR

Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci dotačního programu MZ ČR.

30. 5. 2014 Celý článek »

Výsledky jednání Komise – podpořené projekty pro rok 2014

Protidrogová politika MZ

27. 3. 2014 Celý článek »

Výsledky jednání Komise pro přidělování neinvestičních fin. prostředků – Protidrogová politika MZ

30. 12. 2013 Celý článek »

Formuláře a metodika pro rok 2014

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dotační program „Protidrogová politika MZ pro rok 2014“. Termín pro předložení žádosti je 30. 9. 2013, podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze […]

24. 7. 2013 Celý článek »