S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Reforma legislativy zdravotnických prostředků

Dozor nad trhem zdravotnických prostředků

  Dovolujeme si Vás informovat o společném postupu pro dozor nad trhem zdravotnických prostředků (JAMS – Market Surveillance for Medical Devices ), který má za cíl posílit systém dozoru tím, […]

8. 6. 2018 Celý článek »

Informace k některým přechodným ustanovením MDR a IVDR

Pracovní skupina „Competent Authorities for Medical Devices (CAMD)” zveřejnila dokumenty, které se týkají některých přechodných ustanovení MDR a IVDR. Tyto dokumenty byly vypracovány podskupinou CAMD Transition Subgroup (TSG), jejíž úkolem […]

5. 2. 2018 Celý článek »

Evropské nařízení v oblasti zdravotnických prostředků – otázky a odpovědi

Oddělení zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejňuje odpovědi na časté dotazy odborné veřejnosti k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice […]

27. 7. 2017 Celý článek »

Nová evropská nařízení pro oblast zdravotnických prostředků

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu konaného dne 5. 4. 2017 byly přijaty návrhy nařízení o zdravotnických prostředcích a o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Oba návrhy nařízení byly ve stejný […]

26. 5. 2017 Celý článek »