S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Reforma legislativy zdravotnických prostředků

Dozor nad trhem zdravotnických prostředků

  Dovolujeme si Vás informovat o společném postupu pro dozor nad trhem zdravotnických prostředků (JAMS – Market Surveillance for Medical Devices ), který má za cíl posílit systém dozoru tím, […]

8. 6. 2018 Celý článek »

Informace k některým přechodným ustanovením MDR a IVDR

Pracovní skupina „Competent Authorities for Medical Devices (CAMD)” zveřejnila dokumenty, které se týkají některých přechodných ustanovení MDR a IVDR. Tyto dokumenty byly vypracovány podskupinou CAMD Transition Subgroup (TSG), jejíž úkolem […]

5. 2. 2018 Celý článek »

Evropské nařízení v oblasti zdravotnických prostředků – otázky a odpovědi

Oddělení zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejňuje odpovědi na časté dotazy odborné veřejnosti k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice […]

27. 7. 2017 Celý článek »

Nová evropská nařízení pro oblast zdravotnických prostředků

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu konaného dne 5. 4. 2017 byly přijaty návrhy nařízení o zdravotnických prostředcích a o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Oba návrhy nařízení byly ve stejný […]

26. 5. 2017 Celý článek »