S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Právní předpisy

Přehled právních předpisů upravujících oblast zdravotnických prostředků

Přehled právních předpisů Evropské unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 […]

5. 5. 2022 Celý článek »

Přehled autorizovaných osob (respektive notifikovaných osob; oznámených subjektů) v oblasti zdravotnických prostředků – List of authorised/notified bodies in the field of medical devices

Přehled autorizovaných osob (respektive notifikovaných osob; oznámených subjektů) v oblasti zdravotnických prostředků (List of authorised/notified bodies in the field of medical devices) k nalezení zde (v anglickém jazyce)

5. 5. 2022 Celý článek »

Informace pro zplnomocněné zástupce, dovozce a distributory – „Factsheet for Authorised Representatives, Importers and Distributors of Medical Devices and in-vitro Diagnostic Medical Devices“

V rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení […]

10. 8. 2018 Celý článek »

Informace pro výrobce – „Information for manufacturers“

V rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení […]

7. 8. 2018 Celý článek »