S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Právní předpisy

Přehled právních předpisů upravujících oblast zdravotnických prostředků

Oblast zdravotnických prostředků je upravena těmito právními předpisy:

17. 8. 2020 Celý článek »

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-329/16 – Snitem a Philips France

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na rozsudek Soudního dvoru Evropské unie ze dne 7. prosince 2017 ve věci C-329/16, jehož předmětem byla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Conseil […]

27. 12. 2017 Celý článek »

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1445, o skupině přípravků, jejichž hlavní zamýšlenou funkcí v závislosti na proanthokyanidinech vyskytujících se v brusinkách (Vaccinium macrocarpon) je prevence nebo léčba zánětů močového měchýře

Odbor farmacie – oddělení zdravotnických prostředků informuje, že  dne 10. 8. 2017 bylo uveřejněno v Úředním věstníku EU Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1445, o skupině přípravků, jejichž hlavní zamýšlenou funkcí v závislosti na […]

6. 9. 2017 Celý článek »

Doporučující a interpretační dokumenty MEDDEV

Doporučující a interpretační dokumenty MEDDEV Aplikace směrnic a definice MEDDEV 2.1/1 Definitions of „medical devices“, „accessory“ and „manufacturer“ MEDDEV 2.1/2 rev. 2 Field of application of directive „active implantable medical […]

19. 2. 2016 Celý článek »

Information on legal provisions regulating the field of medical devices

Information on legal provisions regulating the field of medical devices

21. 5. 2015 Celý článek »