Seznam center vysoce specializované péče v ČR

CVS pneumoonkochirurgické péče

Přehled center vysoce specializované péče ustavených na základě výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění

6. 12. 2019 Celý článek »

CVS péče v oblasti transplantologie

Přehled center vysoce specializované péče ustavených na základě výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění

6. 12. 2019 Celý článek »

CVS kardiovaskulární péče

Přehled center vysoce specializované péče ustavených na základě výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění

6. 12. 2019 Celý článek »

CVS péče pro farmakorezistentní epilepsii

Přehled center vysoce specializované péče ustavených na základě výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění

6. 12. 2019 Celý článek »

CVS péče o pacienty s RS a NMO

Přehled center vysoce specializované péče ustavených na základě výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění

6. 12. 2019 Celý článek »

Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 7/2019 bod č. 1 Seznam poskytovatelů intenzivní péče v perinatologii

Doplnění seznamu center intermediární péče v perinatologii uvedený ve Věstníku MZ částka 7/2019 bod č. 1 Seznam poskytovatelů intenzivní péče v perinatologii v části II. na str. 4

29. 8. 2019 Celý článek »

Seznam poskytovatelů intenzivní péče v perinatologii

udělen statut do 31.12.2024

18. 6. 2019 Celý článek »

Seznam center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii + indikátory kvality

podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, jimž byl udělen statut centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii na základě výzvy MZ uveřejněné ve Věstníku MZ ČR částka 10/2023

26. 4. 2019 Celý článek »