Seznam center vysoce specializované péče v ČR

Oznámení Ministerstva zdravotnictví uchazečům o statut centra vysoce specializované onkourologické péče

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že za účelem doplnění sítě center vysoce specializované onkourologické péče vyhlašuje 2. kolo řízení o žádostech o udělení statutu centra vysoce specializované onkourologické péče (dále jen statut), podle […]

1. 3. 2022 Celý článek »

Národní síť center vysoce specializované péče o pacienty se vzácným onemocněním

Ministerstvo zdravotnictví podle § 113a odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění uveřejňuje Národní síť center vysoce specializované péče o pacienty […]

24. 1. 2022 Celý článek »

Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče a Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Přehled center vysoce specializované péče ustavených na základě výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách […]

30. 8. 2021 Celý článek »

Centra vysoce specializované péče v onkogynekologii

Přehled center vysoce specializované péče ustavených na základě výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách […]

30. 8. 2021 Celý článek »

Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 4/2019 Seznam Center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii

30. 8. 2021 Celý článek »

Seznam center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a center vysoce specializované péče o pacienty s iktem + indikátory kvality

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), seznam poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl udělen statut […]

30. 8. 2021 Celý článek »

Seznam center vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a center vysoce specializované kardiovaskulární péče

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), seznam poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl, podle § […]

1. 4. 2021 Celý článek »

Seznam center vysoce specializované onkologické péče 2020 + indikátory kvality

2. 7. 2020 Celý článek »

Seznam center vysoce specializované hematologické péče 2020 + indikátory kvality

2. 7. 2020 Celý článek »

Centra vysoce specializované hematologické péče

Přehled center vysoce specializované péče ustavených na základě výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění

2. 7. 2020 Celý článek »