S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Centra vysoce specializované péče

Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 4/2019 Seznam Center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii

30. 8. 2021 Celý článek »

Seznam center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a center vysoce specializované péče o pacienty s iktem + indikátory kvality

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), seznam poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl udělen statut […]

30. 8. 2021 Celý článek »

Seznam center vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a center vysoce specializované kardiovaskulární péče

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), seznam poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl, podle § […]

1. 4. 2021 Celý článek »

Výzva k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované traumatologické péče a centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami

11. 1. 2021 Celý článek »

Výzva k žádosti o udělení statutu Centra specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie

7. 12. 2020 Celý článek »

Výzva k žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče

7. 12. 2020 Celý článek »

Oprava seznamu Center vysoce specializované onkologické péče ve věstníku MZ č. 7/2020

2. 12. 2020 Celý článek »

Výzva k žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované onkogynekologické péče pro Prahu, Středočeský kraj a Pardubický kraj

2. 12. 2020 Celý článek »

Výzva k žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče a Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem

2. 12. 2020 Celý článek »

Seznam center vysoce specializované onkologické péče 2020 + indikátory kvality

2. 7. 2020 Celý článek »