Centra vysoce specializované péče

Změna Výzvy k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované spondylochirurgické péče, doplňující 2. kolo.

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že text Výzvy k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované spondylochirurgické péče, doplňující 2. kolo (dále jen Výzva), zveřejněný ve Věstníku MZ ČR č. 1/2024, […]

19. 2. 2024 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované spondylochirurgické péče, doplňující 2. kolo

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že za účelem doplnění sítě center vysoce specializované spondylochirurgické péče vyhlašuje 2. kolo řízení o žádostech o udělení statutu centra vysoce specializované spondylochirurgické péče (dále jen statut), podle § […]

31. 1. 2024 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti, která nedisponují transplantační jednotkou

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje řízení o žádostech o udělení statutu centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti, která nedisponují transplantační jednotkou (dále jen statut), podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., […]

20. 11. 2023 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované onkogynekologické péče

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje řízení o žádostech o udělení statutu centra vysoce specializované onkogynekologické péče (dále jen statut), podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve […]

20. 11. 2023 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované péče o dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu – pedaudiologické centrum

Ministerstvo zdravotnictví tímto uveřejňuje podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., výzvu k podání žádostí o udělení statutu Centra vysoce specializované péče o dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu – […]

20. 6. 2023 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče

15. 3. 2023 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované onkourologické péče

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že za účelem doplnění sítě center vysoce specializované onkourologické péče vyhlašuje 3. kolo řízení o žádostech o udělení statutu centra vysoce specializované onkourologické péče (dále jen statut), podle […]

15. 3. 2023 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že za účelem doplnění sítě center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie vyhlašuje 2. kolo řízení o žádostech o udělení statutu centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie (dále […]

15. 3. 2023 Celý článek »