S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Centra vysoce specializované péče

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé II. typu – upřesnění termínu podání žádosti

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé II. typu – upřesnění termínu podání žádosti

Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že žádost o udělení statutu centra vysoce specializované traumatologické péče II. typu se stanovenými doklady se předkládá písemně na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí […]

23. 8. 2022 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé II. typu

26. 7. 2022 Celý článek »

Výzva Ministerstva zdravotnictví k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie

26. 7. 2022 Celý článek »

Oznámení Ministerstva zdravotnictví uchazečům o statut centra vysoce specializované onkourologické péče

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že za účelem doplnění sítě center vysoce specializované onkourologické péče vyhlašuje 2. kolo řízení o žádostech o udělení statutu centra vysoce specializované onkourologické péče (dále jen statut), podle […]

1. 3. 2022 Celý článek »

Národní síť center vysoce specializované péče o pacienty se vzácným onemocněním

Ministerstvo zdravotnictví podle § 113a odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění uveřejňuje Národní síť center vysoce specializované péče o pacienty […]

24. 1. 2022 Celý článek »

Výzva Ministerstva zdravotnictví k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny

9. 11. 2021 Celý článek »

Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 4/2019 Seznam Center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii

30. 8. 2021 Celý článek »

Seznam center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a center vysoce specializované péče o pacienty s iktem + indikátory kvality

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), seznam poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl udělen statut […]

30. 8. 2021 Celý článek »

Seznam center vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a center vysoce specializované kardiovaskulární péče

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), seznam poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl, podle § […]

1. 4. 2021 Celý článek »

Výzva k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované traumatologické péče a centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami

11. 1. 2021 Celý článek »