Aktuality

Oznámení o vydání klasifikačního systému CZ-DRG, verze 1.0 ve sdělení Českého statistického úřadu

Dne 31. července 2018 vydal Český statistický úřad (ČSÚ) Sdělení č. 159/2018 Sb. o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG s účinností od 1. září 2018.

22. 8. 2018 Celý článek »

Změna v číselníků markerů pro rok 2016

S účinností od 1. 7. 2016 dochází k vydání aktualizované verze číselníku DRG markerů (UZIS_DRG_ciselnik_DRG_markeru_013_verze2.xlsx). Níže uvedené změny jsou platné od 1. 1. 2016. Bližší informace naleznete v průvodním dopise – změna číselníku markerů.

1. 7. 2016 Celý článek »

Nová verze Grouperu 010 pro rok 2013

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje novou verzi klasifikace IR-DRG 010. Dokument Pruvodni dokument popisuje změny klasifikačního systému vůči verzi 009.2012. Dokument Změny Grouperu popisuje konkrétní změny v Grouperu a Definičním manuálu verze 010. Metodické materiály k nové […]

11. 1. 2013 Celý článek »

Aktualizace Číselníku obsahující výčet kódů kritických výkonů

Aktuální číselník kritických výkonů k verzi 009.2012 naleznete zde. Obsah uvedeného číselníku je již součástí grouperu verze 009.2012.

4. 6. 2012 Celý článek »

UPOZORNĚNÍ – změna definičního manuálu verze 009.2012

Došlo k aktualizaci definičního manuálu k verzi 009.2012 doplněním kritických výkonů. Ministerstvo zdravotnictví vydává také číselník kritických výkonů k verzi 009.2012. Více informací zde. Uvedené úpravy definičního manuálu jsou již součástí grouperu verze […]

4. 6. 2012 Celý článek »

Aktualizace Číselníku obsahující výčet kódů kritických výkonů

V sekci Číselník RV pro rok 2012 najdete formálně upravený číselník relativních vah verze 009.2012_001. Bližší popis úprav v souboru Úpravy číselníku RV.

2. 3. 2012 Celý článek »

Informace o úpravě Grouperu v. 009.2012 – patch 001

V sekci Grouper a Definiční manuál pro rok 2012 byl přidán patch č. 001 k verzi 009.2012 (grouper-definice.jar, grouper-program), který obsahuje úpravy klasifikace související s vydáním Vyhlášky MZ ČR č. 411/2011, […]

2. 3. 2012 Celý článek »

Nová verze Grouperu IR-DRG a DM v roce 2012

Nová verze Grouperu IR-DRG a DM v roce 2012 Pro rok 2012 byla připravena nová verze klasifikace IR-DRG 1.2, verze 009.2012. Průvodní dokument DRG 009.2012  popisuje změny klasifikačního systému vůči […]

2. 1. 2012 Celý článek »

Informace o chybě v Grouperu v. 008.2011 a způsobu jejího odstranění

V sekci Grouper a Definiční manuál pro rok 2011  byl přidán patch k verzi 008.2011 (grouper-definice.jar), který obsahuje úpravy v zařazování do bází 0802 a 0818. Bližší popis a pokyny k instalaci najdete […]

1. 9. 2011 Celý článek »

Nová verze Grouperu IR-DRG a DM v roce 2011

Pro rok 2011 byla připravena nová verze klasifikace IR-DRG 1.2, verze 008.2011. Průvodní dokument DRG 008.2011  popisuje výstupy  kultivace DRG v roce 2010 a   dokument Změny DRG 008.2011  popisuje změny v Grouperu […]

16. 12. 2010 Celý článek »