S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Legislativa

Novela nařízení vlády č. 463/2013Sb., o seznamech návykových látek

Rozšíření seznamů o nové návykové látky.

26. 2. 2018 Celý článek »

Vyhláška č. 71/2014 Sb.

o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

16. 4. 2014 Celý článek »

Vyhláška č. 53/2014 Sb.

o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

7. 4. 2014 Celý článek »

Vyhláška č. 54/2014 Sb.

o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

7. 4. 2014 Celý článek »

Nařízení vlády č. 458/2013 Sb.

o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

7. 1. 2014 Celý článek »

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

o seznamech návykových látek

7. 1. 2014 Celý článek »

Zákon č. 272/2013 Sb.

o prekursorech drog

11. 9. 2013 Celý článek »

Zákon č. 167/1998 Sb.

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

18. 3. 2008 Celý článek »

Vyhláška č. 123/2006 Sb.

o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků.

18. 3. 2008 Celý článek »

Vyhláška č. 59/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb.

o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

18. 3. 2008 Celý článek »