Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Návykové látky a prekursory drog

Podkategorie:


Postup úhrady správního poplatku převodem na účet

Jak postupovat při úhradě správního poplatku převodem na účet Ministerstva zdravotnictví

21. 3. 2012 Celý článek »

Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek

Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek

8. 7. 2008 Celý článek »

Informace pro zadavatele klinických hodnocení o dovozu přípravků s obsahem návykových látek

Informace pro zadavatele klinických hodnocení o dovozu přípravků s obsahem návykových látek

17. 3. 2008 Celý článek »

Návykové látky a prekursory drog

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
samostatné oddělení Inspektorát omamných a psychotropních látek
Palackého náměstí 4128 01 Praha 2
telefon: +420 224 972 710
fax: +4..

17. 3. 2008 Celý článek »