S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze prosíme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním setkáním.

Návykové látky a prekursory drog

Podkategorie:


Sdělení ke změnám v registraci při zacházení s červeným fosforem

Sdělujeme, že dne 13. ledna 2021 nabude účinnosti nová legislativní úprava na úrovni Evropské unie, týkající se zacházení s látkou červený fosfor. Konkrétně se jedná o Nařízení Komise v přenesené pravomoci […]

11. 12. 2020 Celý článek »

Postup úhrady správního poplatku převodem na účet

Jak postupovat při úhradě správního poplatku převodem na účet Ministerstva zdravotnictví

21. 3. 2012 Celý článek »

Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek

Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek

8. 7. 2008 Celý článek »

Informace pro zadavatele klinických hodnocení o dovozu přípravků s obsahem návykových látek

Informace pro zadavatele klinických hodnocení o dovozu přípravků s obsahem návykových látek

17. 3. 2008 Celý článek »

Návykové látky a prekursory drog

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
samostatné oddělení Inspektorát omamných a psychotropních látek
Palackého náměstí 4128 01 Praha 2
telefon: +420 224 972 710
fax: +4..

17. 3. 2008 Celý článek »