S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení

Oznámení o vydání Českého lékopisu 2009 – Doplňku 2011

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě zmocnění § 11 písm. c) a d) zákona č. 378/2007 Sb, o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého lékopisu 2009 – Doplňku 2011.

10. 5. 2011 Celý článek »

Oznámení o závaznosti textů Evropského lékopisu

Lékopisná komise MZ oznamuje, že Výbor veřejného zdraví Rady Evropy v souladu s Úmluvou pro vypracování Evropského lékopisu1) zezávazňuje:
rozhodnutím AP-CPH (09) 3 od 1. 1. 2011 Evropský lékopis, 7. vydání, European Pharmacopoeia, 7th Edition, 01/2011,
rozhodnutím AP-CPH (10) 2 od 1. 4. 2011 Evropský lékopis, 7. vydání, 1. Doplněk European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.1, 04/2011,
rozhodnutím AP-CPH (10) 3 od 1. 7. 2011 Evropský lékopis, 7. vydání, 2. Doplněk European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.2, 07/2011.
a
rozhodnutím AP-CPH (10) 4 od 1. 1. 2012 Evropský lékopis, 7. vydání, 3. Doplněk European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.3, 01/2012.

14. 12. 2010 Celý článek »

Formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti zařízeních transfuzní služby a krevních bank za rok 2013

V souladu s novelou vyhlášky č. 143/2008 Sb., o lidské krvi, Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nový formulář pro vyplnění údajů o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2013 (viz příloha)

1. 12. 2010 Celý článek »

Informace pro zdravotnická zařízení o zajištění dostupnosti antidot, jejich nákupu a obměně

S ohledem na skutečnost, že existuje řada antidot, která nejsou dostupná v běžné lékárenské síti z důvodu jejich neregistrace v ČR, nebo jejich dostupnost je omezena velmi zřídkavou potřebou a cenou, je pořizována každoročně z finančního příspěvku Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) zásoba specifických antidot pro léčbu zejména ojedinělých intoxikací, při jejichž léčbě jsou často používány léčivé přípravky neregistrované v ČR. Antidota jsou centrálně uložena v Toxikologickém informačním středisku (dále jen „TIS“) u Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN Praha“) a ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen „FN Olomouc“)……

15. 11. 2010 Celý článek »

Oznámení o vydání Českého lékopisu 2009 – Doplňku 2010

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě zmocnění § 11 písm. c) a d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého lékopisu – Doplňku 2010, podle kterého se závazně postupuje od 1. září 2010.

Publikováno od 1.4.2010

1. 3. 2010 Celý článek »

Zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby za rok 2009

Ministerstvo zveřejňuje zprávu o činnosti zařízení transfuzní služby za rok 2009 podle Přílohy 1, bod 5.2.5. vyhlášky č. 143/2008 Sb. o lidské krvi.

18. 12. 2009 Celý článek »

Oznámení o vydání Českého lékopisu 2009

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě na základě zmocnění § 11 písm. c) zákona č. 378/2007 Sb, o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, oznamuje vydání Českého lékopisu 2009 (ČL 2009), podle kterého se závazně postupuje od 1. června 2009.

Publikováno od 2.2.2009

2. 2. 2009 Celý článek »

Poradní sbor MZ pro léčivé rostliny ČR

Ústřední poradní sbor Ministerstva zdravotnictví pro léčivé rostliny (ÚPSLR) a jeho statut byly potvrzeny ministryní zdravotnictví s účinností od 1. 12. 2002. ÚPSLR je poradním orgánem ministerstva pro řešení úkolů souvisejících se zpracováním, distribucí a využitím léčivých rostlin. Členství v ÚPSLR je výběrové a čestné. Počátky činnosti ÚPSLR sahají až do roku 1922, kdy Nařízením vlády Republiky Československé č. 66 z 23. února 1922 byla zřízena Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin při tehdejším Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Zřízení tohoto orgánu bylo motivováno vznikem obdobných institucí v sousedních státech a snahou podílet se aktivně na spolupráci v oblasti sběru, pěstování léčivých rostlin i na mezinárodním fóru.

3. 1. 2008 Celý článek »