S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny

Účel zdravotnický pojišťoven, jejich působnost a vztahy mezi nimi.

29. 1. 2018 Celý článek »

Veřejné zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění slouží k úhradě zdravotní péče, která má za cíl prostřednictvím zdravotních služeb zlepšit nebo zachovat zdravotní stav či zmírnit utrpení pojištěnce. Podmínky zdravotního pojištění se řídí zejména zákonem […]

29. 1. 2018 Celý článek »

Dostupnost hrazených služeb

Hlavním cílem zdravotního pojištění je, aby se pojištěnec ve chvíli, kdy tak vyžaduje jeho zdravotní stav, dostal k adekvátním zdravotním službám, na něž má zákonný nárok. Naplnění tohoto cíle zajišťují […]

29. 1. 2018 Celý článek »

Zdravotně pojistný plán

  Zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovny lze nejobecněji charakterizovat jako rozpočet, kterým se řídí její hospodaření v konkrétním kalendářním roce. Zdravotní pojišťovny jej sestavují v návaznosti na termíny stanovené pro předkládání […]

29. 1. 2018 Celý článek »

Nárok na čerpání zdravotních služeb českými pojištěnci v zahraničí

Pokud cestujete za hranice České republiky, máte, jako čeští pojištěnci, různé možnosti čerpat zdravotní služby na náklady české zdravotní pojišťovny, u které jste přihlášeni. Tyto možnosti jsou závislé na státě, […]

12. 2. 2016 Celý článek »

Fondy zdravotních pojišťoven

Hospodaření zdravotních pojišťoven je založeno na tzv. fondovém principu, kdy jsou jejich jednotlivé činnosti financovány přesně určenými finančními prostředky z jednotlivých fondů. Tyto fondy jsou zakládány na základě zákona a stejně […]

6. 1. 2016 Celý článek »