S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb

Seznam oprávněných osob

Seznam oprávněných osob dle §§ 98, 99 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

13. 9. 2019 Celý článek »

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb

Zavedení systémů hodnocení kvality a bezpečí je standardním nástrojem zajišťujícím především kvalitu procesů, ke kterým ve zdravotnictví dochází. Doporučení k jeho zavedení na národní úrovní dala již Rada Evropy v […]

26. 1. 2018 Celý článek »

Kontrola oprávněných osob

Ministerstvo zdravotnictví je na základě ustanovení § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a v návaznosti na […]

24. 1. 2018 Celý článek »

Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je nástrojem managementu pro nezávislé posuzování jakéhokoliv určeného procesu nebo jakékoliv činnosti uvnitř organizace. Tento proces sebehodnocení přispívá k hodnocení efektivnosti […]

8. 3. 2016 Celý článek »