S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Traumatologické plány

Traumatologické plány – zdravotnická záchranná služba

Povinnost zpracovat traumatologický plán ukládá poskytovateli zdravotnické záchranné služby §7 zákona č. 374/2001 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Současně má poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinnost traumatologický plán aktualizovat  nejméně jednou […]

11. 8. 2016 Celý článek »

Traumatologické plány – poskytovatel jednodenní a lůžkové péče

Podle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel jednodenní a  lůžkové péče povinen zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují při […]

14. 1. 2016 Celý článek »

OVĚŘOVACÍ DOTAZNÍK PRO ODEZVU NEMOCNIC NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Pomocný nástroj pro řešení rizik pro řídící pracovníky a krizové managery

14. 1. 2016 Celý článek »