S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Nové a hybridní hrozby

Ochrana veřejného zdraví a potravinového zabezpečení

Zdraví obyvatel by mohlo být ohroženo manipulací s původci přenosných onemocnění (záměrné šíření v populaci) či kontaminací potravin, půdy, vzduchu a vody chemickými nebo radioaktivními látkami anebo biologickými agens a toxiny. Kromě toho […]

19. 8. 2016 Celý článek »

Nové hrozby

S ohledem na změnu bezpečnostní situace v Evropě i ve světě v posledních letech, a s tím související i vyšší migrací populace z bezpečnostních a ekonomických důvodů, a dále mimo jiné s ohledem na změnu […]

19. 8. 2016 Celý článek »

Hybridní hrozby

Definice hybridních hrozeb jsou různé, reagující na proměnlivou povahu těchto hrozeb. Obecně se jedná o soubor různých nátlakových a podvratných činností a konvenčních i nekonvenčních metod (např. diplomatických, vojenských, ekonomických […]

19. 8. 2016 Celý článek »