S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Bulharské předsednictví v Radě EU

Vytvořeno: 2. 2. 2018 Poslední aktualizace: 2. 2. 2018

 

Od 1. ledna do 30. června 2018 předsedá Radě EU Bulharsko (BG PRES), které tak spolu s Estonskem a Rakouskem tvoří troj-předsednictví v období červenec 2017 až prosinec 2018.

Ve svém předsednickém programu se Bulharsko věnuje také zdravotnickým tématům. Ústřední prioritou v oblasti zdravotnictví pro BG PRES je zdravá výživa dětí, na níž upozorňuje jako na klíčový determinant zdravé a aktivní evropské populace. Druhou prioritou je oblast léčivých přípravků, kde chce BG PRES jednak iniciovat aktivní diskusi o jejich nedostatku v důsledku ekonomických faktorů, jednak dokončit návrh na změnu nařízení č.726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi, a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky. Mimo to se BG PRES věnuje také problematice HTA (Health Technology Assessment), směrnici o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci nebo problematice pitné vody.