S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Balneotechnici

Vytvořeno: 8. 6. 2016 Poslední aktualizace: 2. 12. 2020

V přílohách zde naleznete:

  • Základy práce balneotechnika
  • Seznam doporučené literatury ke zkoušce odb. způsobilosti k výkonu odb. dohledu nad využíváním a ochranou přír. léčivých zdrojů a zdrojů přír. minerálních vod

Přílohy