S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Atestační zkoušky

Vytvořeno: 12. 11. 2020 Poslední aktualizace: 17. 8. 2022

Atestační zkoušky

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek lékařů a zubních lékařů. Došlo ke zrušení termínu atestační zkoušky oborů maxilofaciální chirurgie a orální a maxilofaciální chirurgie zajišťovaných LF UK v Plzni. V řádném termínu se ke zkoušce nepřihlásil žádný uchazeč. Aktualizované termíny viz  soubor Termíny atestačních zkoušek lékařů a zubních lékařů 2022_aktualizace_srpen

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek farmaceutů. Došlo k rozšíření počtu termínů atestační zkoušky z oboru praktické lékárenství zajišťovaných IPVZ, viviz Termíny atestačních zkoušek farmaceutů 2022, aktualizace srpen 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek lékařů. Došlo ke změně termínu atestační zkoušky z oboru cévní chirurgie zajišťovaného 1. LF UK , viz Termíny atestačních zkoušek lékařů a zubních lékařů 2022, aktualizace červen 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek lékařů. 

Atestační zkouška rehabilitační a fyzikální medicína se koná pouze 17.5.2022,  termín 16.5.2022 zrušen
Atestační zkouška ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí se koná pouze 9.6.2022, termín 10.6.2022 zrušen
Atestační zkouška urologie se koná pouze 17.6.2022, termín 16.6.2022 zrušen

viz Termíny atestačních zkoušek lékařů a zubních lékařů 2022, aktualizace květen

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek farmaceutů pro rok 2022 zajišťovaných IPVZ. Byly doplněny další termíny pro zkoušku z oboru veřejné lékárenství, viz Termíny atestačních zkoušek farmaceuti 2022. 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje termíny atestačních zkoušek lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v roce 2022.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznamy atestačních komisí pro atestační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v roce 2022.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje dle vyhlášky 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů farmaceutů termíny konání atestačních zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce v jednotlivých oborech.

V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších právních předpisů Ministerstvo zdravotnictví taktéž vždy do 1. prosince zveřejní na svých internetových stránkách seznam jmenovaných členů atestačních komisí pro následující kalendářní rok.

Ministerstvo vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.

Bližší informace týkající se základních oborů specializačního vzdělávání všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, základních farmaceutických oborů a nástavbových oborů naleznete na internetových stránkách IPVZ.

Průběh ústní teoretické části atestační zkoušky se řídí ustanovením § 12 vyhlášky 282/2019 Sb., která uvádí, že  „Ústní část teoretické části atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 je nahrazena obhajobou písemné práce, pokud je písemná práce na základě vzdělávacího programu součástí zkoušky.“

Upozorňujeme, že povinnost zpracování písemné práce se může lišit i mezi verzemi jednoho vzdělávacího programu, tj. mezi verzí zveřejněnou v roce 2015 a v roce 2018 nebo 2019.

Tam, kde se verze vzdělávacích programů liší v požadavku na zpracování písemné práce, je u názvu obor uveden i rok vydání vzdělávacího programu.

Atestační zkouška z oboru pediatrie bude v roce 2022 probíhat podle otázek z oboru dětské lékařství.

 

Přílohy

Doporučená literatura - zubní lékaři

Zkušební otázky - farmaceuti