S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Atestační zkoušky

Vytvořeno: 12. 11. 2020 Poslední aktualizace: 20. 10. 2021

Atestační zkoušky

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že byl rozšířen termín atestační zkoušky oborů anesteziologie a intenzivní medicína zajišťovaný LF Masarykovy univerzity a ortopedie a traumatologie pohybového ústrojů zajišťovaný 3. LF Univerzity Karlovy. Dále byl doplněn další termín atestační zkoušky zubních lékařů oboru ortodoncie zajišťovaný LF Palackého univerzity v Olomouci. Dále byly rozšířeny termíny atestačních zkoušek oboru všeobecné praktické lékařství zajišťované Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že byl změněn termín atestační zkoušky základního oboru angiologie zajišťovaný LF Masarykovy univerzity, a to z 24. 11. 2021 na 14. 12. 2021.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek pro rok 2021- došlo k rozšíření termínu zkoušek v oboru urgentní medicína.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek a složení atestačních komisí pro rok 2021.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje dle ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění pozdějších předpisů způsobem umožňujícím dálkový přístup termíny konání atestačních zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce v jednotlivých oborech.

V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších právních předpisů Ministerstvo zdravotnictví taktéž vždy do 1. prosince zveřejní na svých internetových stránkách seznam jmenovaných členů atestačních komisí pro následující kalendářní rok.

Ministerstvo vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.

Bližší informace týkající se základních oborů specializačního vzdělávání všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, základních farmaceutických oborů a nástavbových oborů naleznete na internetových stránkách IPVZ.

 

 

Přílohy

Doporučená literatura - zubní lékaři

Zkušební otázky - lékaři

Typ souboru: pdf
ORL_2020.pdf (117,14 KB)