Atestační zkoušky

Vytvořeno: 12. 11. 2020 Poslední aktualizace: 3. 12. 2023

Atestační zkoušky

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na aktualizaci termínů atestačních zkoušek farmaceutů pro obor radiofarmaka (viz příloha Terminy_atestacnich_zkousek_farmaceuti_2023_III.) a pro atestační zkoušky lékařů pro obory radiologie a zobrazovací metody a vnitřní lékařství (viz příloha erminy_atestacnichzkousek_lekaru_a_zubnich_lekaru_2023_I.)

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznamy atestačních komisí pro atestační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v roce 2023

V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších právních předpisů Ministerstvo zdravotnictví vždy do 1. prosince zveřejní na svých internetových stránkách seznam jmenovaných členů atestačních komisí pro následující kalendářní rok.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje termíny atestačních zkoušek lékařů a zubních lékařů v roce 2023

Ministerstvo vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.

Termíny mohou být v případě potřeby upraveny. Změny budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje dle vyhlášky 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů farmaceutů termíny konání atestačních zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce v jednotlivých oborech.

Bližší informace týkající se základních oborů specializačního vzdělávání všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, základních farmaceutických oborů a nástavbových oborů naleznete na internetových stránkách IPVZ.

Průběh ústní teoretické části atestační zkoušky se řídí ustanovením § 12 vyhlášky 282/2019 Sb., která uvádí, že  „Ústní část teoretické části atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 je nahrazena obhajobou písemné práce, pokud je písemná práce na základě vzdělávacího programu součástí zkoušky.“

Upozorňujeme, že povinnost zpracování písemné práce se může lišit i mezi verzemi jednoho vzdělávacího programu, tj. mezi verzí zveřejněnou v roce 2015 a v roce 2018 nebo 2019.

Tam, kde se verze vzdělávacích programů liší v požadavku na zpracování písemné práce, je u názvu obor uveden i rok vydání vzdělávacího programu.

 

Přílohy

Složení atestačních komisí 2024

Doporučená literatura - zubní lékaři

Zkušební otázky - farmaceuti