Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví

Vytvořeno: 9. 1. 2012 Poslední aktualizace: 9. 1. 2012

Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví byla vypracována odborem evropských fondů Ministerstva zdravotnictví na základě dat získaných z Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ), které byly v systému uveřejněny od 1.1.2008 do 30.9.2011.

Cílem této zprávy není interpretace zjištěných skutečností, ale analýza jednotlivých klíčových faktorů týkajících se veřejných zakázek jako jsou druhy řízení, počty nabídek, způsob hodnocení a srovnání vysoutěžených cen s předpokládanou hodnotou jednak ve vztahu k tomu, zda je výherce veřejné zakázky přímý výrobce, nebo zprostředkovatel, nebo ve vztahu k tomu, zda je zadavatel příspěvková organizace MZd či jiná organizace.
 
Vliv Protikorupční strategie MZd, která je platná od roku 2011, bude předmětem navazující analýzy, která bude zpracována, až bude k dispozici dostatečný počet zrealizovaných zakázek dle této Protikorupční strategie, tak aby bylo možné statisticky porovnávat zakázky před platností strategie a po ní.

Přílohy

Typ souboru: pdf
analýza ISVZ.pdf (238,20 KB)