S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Aktualizované doporučení rozmístění antidot a jiných léčiv k léčbě intoxikací u poskytovatelů neodkladné zdravotní péče

Vytvořeno: 8. 3. 2016 Poslední aktualizace: 11. 7. 2020

Dostupnost antidot na různých úrovních poskytovatelů neodkladné zdravotní péče je předpokladem jak pro zajištění adekvátní zdravotní péče, tak i pro zlepšení prognózy přežití u postižených osob.  Pro kauzální léčbu intoxikací existuje relativně malá řada antidot s vymezeným spektrem indikací. Doporučený rozsah antidot a jiných léčiv vzhledem k typu poskytovatele neodkladné zdravotní péče vydala Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP v roce 2010 a v roce 2016 bylo toto doporučení aktualizováno Toxikologickým informačním střediskem, Českou společností urgentní medicíny a medicíny katastrof a Asociací zdravotnických záchranných služeb – viz příloha. 

 

Přílohy