S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktualizované doporučení rozmístění antidot a jiných léčiv k léčbě intoxikací u poskytovatelů neodkladné zdravotní péče

Vytvořeno: 8. 3. 2016 Poslední aktualizace: 11. 7. 2020

Dostupnost antidot na různých úrovních poskytovatelů neodkladné zdravotní péče je předpokladem jak pro zajištění adekvátní zdravotní péče, tak i pro zlepšení prognózy přežití u postižených osob.  Pro kauzální léčbu intoxikací existuje relativně malá řada antidot s vymezeným spektrem indikací. Doporučený rozsah antidot a jiných léčiv vzhledem k typu poskytovatele neodkladné zdravotní péče vydala Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP v roce 2010 a v roce 2016 bylo toto doporučení aktualizováno Toxikologickým informačním střediskem, Českou společností urgentní medicíny a medicíny katastrof a Asociací zdravotnických záchranných služeb – viz příloha. 

 

Přílohy