Aktualizace textu Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu projektů do Fondu pro bilaterální spolupráci v rámci Programu CZ11 financovaného z Norských fondů 2009-2014

Vytvořeno: 17. 6. 2014 Poslední aktualizace: 17. 6. 2014

Oznamujeme, že dne 17. června 2014 byl aktualizován text Výzvy  k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu projektů do Fondu pro bilaterální spolupráci v rámci Programu CZ11 financovaného z Norských fondů 2009-2014. Důvodem pro aktualizaci textu výzvy je harmonizace výčtu oprávněných žadatelů vůči výzvám k předkládání žádostí o grant na individuální projekty v rámci Aktivit I. a II.

Aktualizovaný text výzvy je ke stažení zde.