S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Aktualizace textu výzvy č. 14 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2a

Vytvořeno: 11. 4. 2013 Poslední aktualizace: 11. 4. 2013

Text výzvy byl dne 11. dubna aktualizován, důvodem pro aktualizaci textu výzvy je navýšení částek ERDF a SR alokovaných pro výzvu a z toho vyplývající navýšení maximální přípustné dotace z ERDF + SR na 55 mil. Kč.  Zároveň je ve stejné věci plánována i aktualizace textu Příručky pro žadatele a příjemce formou Závazného pokynu, která bude zveřejněna v nejbližších dnech.

Aktualizovaný text výzvy je ke stažení zde.