S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro 2-4. výzvu

Vytvořeno: 15. 1. 2010 Poslední aktualizace: 15. 1. 2010

V rámci Příruček pro žadatele a příjemce pro 2.-4. výzvu byly provedeny změny, které byly zapracovány do nové verze 1.1 platné ode dne 13. ledna 2010. Od tohoto data jsou všichni příjemci finanční podpory v rámci oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví IOP povinni se verzí 1.1 Příručky pro žadatele a příjemce řídit. Hlavní změna v Příručce se týká předkládání monitorovacích zpráv (odstraněna povinnost podávat nejprve návrh), změny budou též oznámeny na seminářích pro příjemce.


Příručka pro žadatele a příjemce pro 2. výzvu je ke stažení zde


Příručka pro žadatele a příjemce pro 3. výzvu je ke stažení zde


Příručka pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu je ke stažení zde