S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktualizace Příruček pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1 a Výzvu č. 2

Vytvořeno: 24. 7. 2014 Poslední aktualizace: 24. 7. 2014

V rámci programu Implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR byly aktualizovány Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1 a Výzvu č. 2.

V Příručkách byly aktualizovány informace týkající se povinnosti příjemců v rámci Aktivity III. odevzdát Průběžné zprávy o sub-projektu. Příjemci jsou nyní povinni odevzdat první průběžnou zprávu za 3 měsíce od zahájení realizace sub-projektu a následující průběžné zprávy vždy za 6 měsíční monitorovací období. V případě příjemců v rámci Výzvy č. 1, kterým v současné době skončilo tříměsíční monitorovací období a běží lhůta pro odevzdání Průběžné zprávy o sub-projektu, platí povinnost zprávu předložit za skončené tříměsíční monitorovací období. Pro ostatní příjemce se současné a následující monitorovací období prodlužují na 6 měsíců (s výjimkou prvního monitorovacího období).

Aktualizovanou Příručku pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1 společně s přílohami naleznete zde.

Aktualizovanou Příručku pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 2 společně s přílohami naleznete zde.